Z radością ogłaszamy nasze Warsztaty rolkarskie w Space Parku, które zapewnią niezapomniane chwile pełne śmiechu, zabawy i aktywności!

Zapraszamy dzieci w wieku 7-14 lat.

Terminy:

22 – 26 stycznia 2024 r.

29 stycznia – 2 lutego 2024 r.

Miejsce: Space Park al. Obrońców Tobruku 7, Olsztyn

Dzieci zostaną podzielone na dwie grupy zaawansowania (podstawy jazdy, grupa zaawansowana).

Grupa podstaw jazdy: nauka poprawnego poruszania się do przodu, skręcania, hamowania, przysiadu. Poprawa koordynacji i motoryki. Podstawy skoku i jazdy tyłem, wejście i zejście z przeszkody.

Grupa zaawansowana: Doskonalenie jazdy tyłem, zaawansowane technik hamowania (slide), freestyle slalom, skoki z przeszkód. Przekładanka oraz elementy psychomotoryki poprawiające balans i koordynację.

Koszt: 889 zł jedno dziecko, 849 zł w przypadku zapisu rodzeństwa.

Zapewniamy:

 • treningi rolkarskie
 • wejście na ściankę wspinaczkową
 • zabawa na parku trampolin
 • warsztaty tematyczne
 • II śniadanie, obiad
 • ubezpieczenie NNW
 • wykwalifikowana kadra instruktorską
 • niespodziankę
 • świetną zabawę!

Czas trwania warsztatów 7:30 – 16:15

 

Sprawdź jak bawiliśmy się rok temu! LINK

REGULAMIN

Regulamin warsztatów rolkarskich – ferie 2024

 1. Organizatorem „Warsztatów rolkarskich – ferie 2024” jest: R’ols Tomasz WieczorekNIP: 7393966587
 2. Za zorganizowanie warsztatów rolkarskich odpowiadają organizatorzy, a za prawidłowy przebieg warsztatów odpowiada kadra instruktorska, na którą składają się: Instruktorzy zatrudnieni przez Organizatorów.
 3. Uczestnik warsztatów musi zaakceptować niniejszy regulamin. Brak akceptacji oznacza brak możliwości wzięcia udziału w Warsztatach rolkarskich – ferie 2024.
 4. Organizatorzy mają prawo do skreślenia z listy uczestników osób zakłócających porządek, osób przeszkadzających w prowadzeniu zajęć, niewykonujących poleceń instruktora, lub w jakikolwiek inny sposób naruszających regulamin.Skreślenie uczestnika z listy następuje poprzez kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem, na numer wskazany w formularzu kontaktowym. Rodzic/opiekun ma 1,5h godziny na odbiór skreślonego uczestnika z miejsca warsztatów.
 5. Uczestnik warsztatów ma obowiązek posiadania sprawnego sprzętu rolkarskiego, w tym pełnego zestawu ochraniaczy oraz kasku. Wymagane jest zdjęcie hamulców z rolek.Uczestnicy nieposiadający sprawnego i kompletnego sprzętu nie zostaną dopuszczeni do zajęć rolkarskich.
 6. Wszelkie zajęcia odbywają się w miejscu wyznaczonym przez instruktorów warsztatów.
  Uczestnicy zajęć nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć bez zgody instruktora.
 7. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania nielegalnych substancji zmieniających świadomość.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
 10. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.
 11. W razie jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, uczestnik ma obowiązek poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
 12. W celach promocyjnych R’ols możliwa jest publikacja zdjęć i filmów (fb, ig, strona internetowa – R’ols) z warsztatów, w których bierze udział uczestnik.
 13. Płatności za warsztaty dokonujemy poprzez przelew tradycyjny.
  Koszt warsztatów rolkarskich to 889 zł, w przypadku zapisu rodzeństwa koszt ten wynosi 849 zł /os.
 14. Opłata za warsztaty rolkarskie – ferie 2024 jest wymagana:
 15. a) zaliczka (300zł) najpóźniej na 3 dni po zapisaniu dziecka
  b) pełna kwota najpóźniej do 10.01.2024 r.
 16. Numer konta do przelewu:
  64 1020 3541 0000 5802 0359 8307, klient ma prawo do rezygnacji z zakupionej usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Informacje o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na: rolsrolki@gmail.com
 17. Rezygnacja z zakupionej usługi nie będzie możliwa od momentu rozpoczęcia jej realizacji, to jest od momentu rozpoczęcia się warsztatów.

Szczegółowy harmonogram i wszelkie potrzebne dokumenty zostaną przesłane po zapisie.