Zapraszamy dzieci w wieku 7-14 lat.

Termin:  23 – 27 stycznia 2023 r.

Miejsce: Zespół Szkół Budowlanych ul. Żołnierska 15, Olsztyn.

Dzieci zostaną podzielone na dwie grupy zaawansowania (podstawy jazdy, grupa zaawansowana).

Grupa podstaw jazdy: nauka poprawnego poruszania się do przodu, skręcania, hamowania, przysiadu. Poprawa koordynacji i motoryki. Podstawy skoku i jazdy tyłem, wejście i zejście z przeszkody.

Grupa zaawansowana: Doskonalenie jazdy tyłem, zaawansowane technik hamowania (slide), freestyle slalom, skoki z przeszkód. Przekładanka oraz elementy psychomotoryki poprawiające balans i koordynację.

Koszt: 779 zł jedno dziecko, 749 zł w przypadku zapisu rodzeństwa.

Zapewniamy:

  • treningi rolkarskie / łyżwiarskie
  • warsztaty tematyczne
  • wyjście do kina i na kręgle
  • II śniadanie, obiad
  • opiekę od godziny 7:15 do 16:15
  • ubezpieczenie NNW
  • wykwalifikowana kadra instruktorską
  • świetną zabawę!
REGULAMIN

Regulamin Półkolonii zimowej 2023 – R’ols

 

1. Organizatorem „Półkolonii zimowej 2023” jest: R’ols Tomasz Wieczorek NIP: 7393966587

2. Za zorganizowanie półkolonii odpowiadają Organizatorzy, a za prawidłowy przebieg warsztatów odpowiada kadra obozu, na którą składają się: Kierownik Obozu, Wychowawcy, Instruktorzy zatrudnieni przez Organizatorów.

3. Uczestnik półkolonii musi zaakceptować niniejszy regulamin. Brak akceptacji oznacza brak możliwości wzięcia udziału w Półkolonii zimowej 2023.

4. Organizatorzy mają prawo do skreślenia z listy uczestników osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć, niewykonującym poleceń instruktora, lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.

Skreślenie z listy uczestnika następuje poprzez kontakt telefoniczny z rodzicem, na numer wskazany w formularzu kontaktowym. Opiekun ma 1,5h godziny na odbiór skreślonego uczestnika z miejsca półkolonii.

5. Uczestnik półkolonii ma obowiązek posiadania sprawnego sprzętu rolkarskiego, w tym pełnego zestawu ochraniaczy oraz kasku. Wymagane jest zdjęcie hamulców z rolek.

Uczestnicy nieposiadający sprawnego i kompletnego sprzętu nie zostaną dopuszczeni do zajęć rolkarskich.

6. Wszelkie zajęcia odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Kadrę półkolonii. Uczestnicy zajęć nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć bez zgody instruktora.

7. Posiadanie lub zażywanie wszelkich substancji psychoaktywnych, nieodpowiednich dla dzieci, jest zabronione.

9. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania nielegalnych substancji zmieniających świadomość.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.

11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.

12. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.

13. W razie jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, uczestnik ma obowiązek poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć.

14. W celach promocyjnych R’ols możliwa jest publikacja zdjęć i filmów (fb, ig, strona internetowa – R’ols) z półkoloni, w których bierze udział uczestnik.

15. Płatność za półkolonie jest możliwa poprzez: przelew tradycyjny lub gotówkowo.

16. Opłata za Półkolonii zimowej 2023 jest wymagana:

a) zaliczka (300zł) najpóźniej na 3 dni po zapisaniu dziecka

b) pełna kwota najpóźniej do 15.01.2023r.

17. W razie wyboru płatności online (przelew tradycyjny) numer konta:
64 1020 3541 0000 5802 0359 8307, klient ma prawo do rezygnacji z zakupionej usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Informacje o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na: rolsrolki@gmail.com

18. Rezygnacja z zakupionej usługi nie będzie możliwa od momentu rozpoczęcia jej realizacji, to jest od momentu rozpoczęcia się półkolonii.

Szczegółowy harmonogram i wszelkie potrzebne dokumenty zostaną przesłane po zapisie.