Regulamin zajęć R’ols

Postanowienia ogólne

 1. Za zorganizowanie i prawidłowy przebieg zajęć odpowiada szkoła jazdy na rolkach – R’ols, NIP: 7393966587.
 2. Organizator ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
 3. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do: przestrzegania zasad bezpieczeństwa; bezwzględnego posłuszeństwa poleceniom instruktorów i opiekunów; kultury osobistej i zdyscyplinowania; przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Organizator ma prawo do odwołania zajęć w razie niepogody (zajęcia na zewnątrz) lub niskiej liczby uczestników (minimum 4 w grupie) o czym poinformuje drogą mailową lub sms-ową 1 dzień przed zajęciami.
 5. Zajęcia odbywają się miejscu wyznaczonym przez instruktora. Uczestnicy zajęć nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć bez zgody instruktora.
 6. Zajęcia trwają jedną godzinę zegarową (60 minut).
 7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających.
 8. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania sprzętu sportowego oraz zabezpieczającego przed upadkami, w tym kasku oraz kompletu ochraniaczy (nadgarstki, łokcie, kolana). Zajęcia z osobami nieposiadającymi wyżej wymienionego sprzętu nie zostaną przeprowadzone.
 9. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.  Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
 12. W razie jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, uczestnik ma obowiązek poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
 13. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
 14. W celach promocyjnych możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik na fanpage fb.com/rolsrolki, instagram @rolsrolki oraz stronie internetowej www.rolsrolki.pl
 15. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora, można odrobić trening na innej grupie o podobnym poziomie lub zajęcia przechodzą na następny miesiąc.

Płatności i karnety

 1. Cennik zajęć znajduje się na stronie www.rolsrolki.pl
 2. Płatności za zajęcia dokonujemy poprzez przelew tradycyjny na numer konta 64 1020 3541 0000 5802 0359 8307.
 3. Karnet wykupujemy do 10 dnia każdego miesiąca
 4. Wykupiony karnet na zajęcia grupowe obowiązuje w miesiącu zakupu.
 5. Wykupiony karnet na zajęcia indywidualne obowiązuje 2 miesiące od zakupu.
 6. Po okresie ważności karnetu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za nie wykorzystane wejścia.
 7. Odwołanie zajęć indywidualnych jest możliwe najpóźniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem. Zajęcia odwołane tego samego dnia uznane będą za przeprowadzone.

Zapisy

 1. Zapis na zajęcia jest możliwy tylko i wyłącznie przez stronę www.rolsrolki.pl/zapisy.
 2. Po wypełnieniu formularza zapisu, uczestnik otrzyma maila potwierdzającego z najważniejszymi informacjami odnośnie zajęć.
 3. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu